લીલી ચટણી - Lili Chutney in Gujarati
Author: 
Recipe type: ચટણી
Cuisine: ગુજરાતી
Prep time: 
Cook time: 
Total time: 
Serves: 4
 
લીલી ચટણી (Lili Chutney in Gujarati) - ગુજરાતી માં વાંચો સ્વાદિષ્ટ કોથમીર ની લીલી ચટણી બનવાની રીત. Gujarati recipe of lili corainder chutney.
Ingredients
 • કોથમીર: 100 ગ્રામ
 • શીંગ દાણા : 2 ચમચી
 • લીલું મરચું : 2 મરચા
 • આદું: 1 ચમચી
 • લસણ: 1 ચમચી
 • નારિયલ : 1 ચમચી
 • લીંબુ: 1 લીંબુ
 • ખાંડ: 1 ચમચી
 • મીઠું: 1 ચમચી અથવા સ્વાદાનુસાર
Instructions
 1. કોથમીર છોડી ને બાકી ની બધી સામગ્રી ને મિક્સર જાર માં લો.
 2. તેને ચટણી જેવું બારીક પીસી લો.
 3. હવે તેમાં કોથમીર ઉમેરી ને પાછું પીસી લો.કોથમીર ને પીસવા માટે થોડો જ ટાઇમ જોઇશે આથી મેં બાકી ની સામગ્રી પહેલા પીસી અને કોથમીર પછી થી તેમાં ઉમેરી.
 4. હવે આ ચટણી માં ખંડ, મીઠું અને લીંબુ નો રસ ઉમેરી ચાખી લો જેથી કૈક ખૂટતું હોય તો યમાં ઉમેરી શકાય.
 5. તમારી સ્વાદિષ્ટ લીલી ચટણી તૈયાર છે.
Recipe by WeRecipes at https://werecipes.com/gujarati/lili-chutney-in-gujarati/